ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย2220
2นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)2222
3ผู้ประกอบอาหารไทย219
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร10071
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2522