ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ80
2ผู้ประกอบอาหารไทย2719
3ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร2517
4ช่างซ่อมรถยนต์4343
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร12932
6ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก74
7พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)1611