ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์3627
2ช่างซ่อมรถยนต์55
3ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร4747
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)4912
5ช่างบำรุงรักษารถยนต์55
6ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร12297
7ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม3535
8ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก99
9ช่างเชื่อมแม็ก54
10พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)6129
11ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC3030