ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD247
2ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์1212
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร15652
4ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม165
5ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง129