ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย4842
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร9978
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก206