ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ1912
2ช่างซ่อมรถยนต์6565
3ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร2219
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร75
5ช่างเชื่อมแม็ก2015