ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างสีรถยนต์1818
2ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน2322
3ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร8573
4ผู้ประกอบอาหารไทย2113
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร9573
6ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก8268
7ช่างฉาบปูน10
8ช่างก่ออิฐ3230