ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย2115
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร4140
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์8784
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2017