ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD7010
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ209
3พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด1717
4ช่างอิเล็กทรอนิกส์129
5ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร2517
6ผู้ประกอบอาหารไทย2216
7ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร246122
8ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม3722
9ช่างบำรุงรักษารถยนต์134120
10ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก8030
11พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)11987