ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมทิก2013
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร6436
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์2220