ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ1414
2ช่างซ่อมรถยนต์2121
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร4125
4ช่างบำรุงรักษารถยนต์1313
5ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์191