ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร6060
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร13478
3ช่างก่ออิฐ6159