ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย134
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร206109
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)237