ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร8955
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก159
3ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)157