ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมรถยนต์1010
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร12260
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3425
4ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น2020