ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล)2218
2ช่างซ่อมรถยนต์208
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร8358
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก1310
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)222