ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างบำรุงรักษารถยนต์6036
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร10029
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)390