ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ2110
2ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน33
3ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า1515
4ช่างเชื่อมทิก118
5ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์103102
6ช่างบำรุงรักษารถยนต์198
7ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร2116
8ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3929