ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์2020
2ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า2121
3ผู้ประกอบอาหารไทย208
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร220132
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก1512