ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์232
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ156
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร8926
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก264