ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)4017
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร10382
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)6060