ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องเรือนไม้7070
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ626
3นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)4644
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร3016
5พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า2020
6ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น2020
7ช่างก่ออิฐ9191