ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD200
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ310
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์2615
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร186100
5ช่างฉาบปูน64
6ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์366
7พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)11133
8พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์6142
9ช่างก่ออิฐ114