ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD11130
2ช่างแต่งผมสตรี00
3ช่างกลึง291
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร9057
5ช่างบำรุงรักษารถยนต์00
6ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก124