ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร5322
2ช่างบำรุงรักษารถยนต์3534
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3127