ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน230
2ผู้ประกอบอาหารไทย2322
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร4632
4ช่างบำรุงรักษารถยนต์6060
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3030