ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย2020
2ผู้ประกอบอาหารไทย2513
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร8356
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก6455
5พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์1915