ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์3613
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ3931
3พนักงานนวดไทย2121
4ช่างฉาบยิปซัม2120
5ผู้ประกอบอาหารไทย4827
6ช่างซ่อมรถยนต์1611
7ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร240151
8พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า66
9ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก7750
10ช่างก่ออิฐ190