ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์3333
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร9059
3ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม1818
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2418
5ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์8069
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)5215