ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมรถยนต์87
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร10131
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์2012
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก52