ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ00
2ช่างสีรถยนต์1513
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร8169
4ช่างบำรุงรักษารถยนต์148
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก00
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)375