ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ66
2ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD15653
3ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)1616
4ช่างกลึง224
5ผู้ประกอบอาหารไทย3624
6ช่างซ่อมรถยนต์5252
7ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์404
8ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร12699
9พนักงานต้อนรับส่วนหน้า1919
10พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)13385
11ช่างเชื่อมแม็ก5750
12พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร5420
13ช่างก่ออิฐ6964