ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ3529
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร22776
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก107
4ช่างเชื่อมแม็ก3028