ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ11
2ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)1716
3ผู้ประกอบอาหารไทย4022
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร7534
5ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม11
6ช่างบำรุงรักษารถยนต์6862
7ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)128