ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมทิก1514
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร7137
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก1818