ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมรถยนต์4235
2ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 1010
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร5026