ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ1913
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร3218
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก4029