ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)44
2ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร2322
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร8858
4ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ)22
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก1814
6ช่างเจียระไนพลอย33