ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)3535
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร6558
3ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์133
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3932
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)2626
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)3535