ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ435
2ช่างกลึง6933
3การดูแลผู้สูงอายุ1010
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร4839
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก5238