ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร8330
2ช่างบำรุงรักษารถยนต์3737
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)2513
4ช่างเชื่อมแม็ก2417