ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างกลึง189
2พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)2521
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร3720
4ช่างบำรุงรักษารถยนต์127
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก97
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)3633