ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน108
2ช่างเชื่อมทิก4020
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร10150
4ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์1312
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก5841
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)2110
7ช่างเชื่อมแม็ก2823