ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร19096
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3828
3ช่างเชื่อมแม็ก64