ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย3027
2ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)5858
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร4437
4ช่างฉาบปูน91
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก147
6ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น114