ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องเรือนไม้55
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ1711
3ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก - แม็ก ด้วยหุ่นยนต์2723
4ช่างกลึง55
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)88
6ช่างเชื่อมทิก119
7ช่างซ่อมรถยนต์2018
8ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร12879
9ช่างบำรุงรักษารถยนต์2424
10ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก9581
11พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์65
12ช่างเชื่อมแม็ก3421
13พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)88