ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย8363
2การดูแลผู้สูงอายุ2116
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร11645