ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมการลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัยผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้ารับการประเมิน จำนวนผู้ผ่านการประเมิน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 83 83
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 20 20
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 0 0
4 ช่างเชื่อมทิก 0 0
5 ช่างเชื่อมแม็ก 0 0