ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมการลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัยผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้ารับการประเมิน จำนวนผู้ผ่านการประเมิน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 323 322
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 23 23
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 17 16
4 ช่างเชื่อมทิก 0 0
5 ช่างเชื่อมแม็ก 0 0