ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมการลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัยผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้ารับการประเมิน จำนวนผู้ผ่านการประเมิน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 135 134
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 3 3
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 14 14
4 ช่างเชื่อมทิก 0 0
5 ช่างเชื่อมแม็ก 0 0